Coronaprotocol

Elektroraad is gestart met de cursus 'Nieuw in NEN 1010:2020'. Klik hier voor meer informatie.

NEN 4010, het geheime wapen voor de elektrotechnicus
Uitslag Feit of Fabel maart 2022
Vertraging in tijden van corona en oorlog
Klant aan het woord
Veel wijzigingen in NEN 1010

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - Evaluatieverslag lezing 'Inspectieregister'

Evaluatieverslag lezing 'Inspectieregister'

Op dinsdag 4 december organiseerde Elektroraad de lezing over het nieuwe Inspectieregister.

De lezing werd bijzonder goed bezocht. Er waren ca. 175 deelnemers. 40% daarvan treedt op als opdrachtgever en 60 % is werkzaam bij een inspectiebedrijf.
Hierna leest u de resultaten van de evaluatie, aangevuld met enkele woorden van Elektroraad.

Opmerkingen van deelnemers (letterlijke weergave):

 • Leerzaam, alleen al om de heldere en prettige uitleg. Ik heb geen zin gemist!
  Inhoudelijk vraag ik mij af in hoeverre het systeem inspectieregister geschikt is voor kleine inspectiebureaus / ZZP. Daar zou ik nog wel meer over willen weten. Het lijkt mij wel een goed systeem om kaf en koren te scheiden.
 • De noodzaak voor het verhogen van de kwaliteit van het inspectiewerk is er zeker. Het inspectieregister kan hier aan bijdragen. Als opdrachtgever kan ik de inhoud (omvang van de steekproef) niet beoordelen. Dit bepaalt voor een belangrijke mate de prijs. Als inspectiebedrijven gelijk scoren in het inspectieregister, zou ik de goedkoopste kiezen. Dit geeft mij echter geen garantie of de inspectieomvang voldoende is om ‘de installatie als veilig’ te kwalificeren voor de komende ‘5 jaar’.
  Dit weet ik nu ook niet, maar had gehoopt hierop een antwoord te krijgen.*
 • ERC Premium vind ik nogal prijzig, zijn er nog andere prijzen voor vaste Elektroraad bezoekers?
 • Voor opdrachtgever onvoldoende snel duidelijk dat 3 van de 5 sterren ‘betaald’ zijn*. Geen mogelijkheid van NTA8220, scope 8, scope 10* in beslis model. Onafhankelijkheid van arbitrage niet gewaarborgd tav ‘overeenkomstgenerator’.
 • Een negatieve beoordeling eerst ‘screenen’ alvorens deze op het openbare web word weergegeven. Het is nu mogelijk dat een negatieve recensie een tijdje zichtbaar is alvorens deze onjuist beoordeeld word verwijderen, in die periode kan men het bedrijf wel ten onrechte negatief belicht word niet als opdrachtgever willen*. Naamsbekendheid inspectieregister vergroten. Verzekeraars bijv hierover inlichten. Vermoed dat veel partijen niet op de hoogte zijn van het inspectieregister en hier dus ook geen gebruik van maken.
 • Nut van inspectieregister: dit is een mogelijkheid. Komen er nog meer mogelijkheden voor andere organisaties? Er worden steeds meer bedrijven, adviesbureaus, etc opgericht om kennis te delen of te assisteren. Wel of niet tegen betaling.
 • 1. het is zeer nuttig dat er een beoordelingsmethodiek komt.
  2. indien een inspectiebedrijf niet voor arbitrage kiest verwacht ik niet dat invloed heeft op de kwaliteit van inspecties.
  3. dienst een opdrachtgever zich onder ster 5 te beoordelen? Lijkt me sterk.
 • Ik ben er nog wat sceptisch over. Goede voorlichting is belangrijk: flyer of uitleg op de site maken. Succes!*
 • Onafhankelijkheid van Elektroraad is in mijn optiek niet geheel geborgd. Ik denk dat het afstappen van de gebreken beoordeling zoals dat inspectiebedrijf  dat nu kan leert een belemmering kan zijn.
 • De markt heeft behoefte aan uitleg aan de diverse smaken van inspecties, denk aan NEN 1010, 3140, NTA, scope 8*, VIER etc. Het lijkt of de structuur van 20 jaar geleden (NEN 1010 of NEN 3140) aan het verwateren is. Voor mij draagt dit product van Elektroraad hopelijk bij aan deze eenduidigheid. Ik hoop dat Elektroraad hierin onafhankelijk blijft.

* zie toelichting Elektroraad

 

Reactie van Elektroraad

Algemeen
Over de vorm van de lezing en de organisatie is het leeuwendeel van de aanwezigen enthousiast tot zeer enthousiast. Dat is altijd fijn om te ervaren.

Nog belangrijker is de  beoordeling van de inhoud. En ook op die beoordeling zijn we erg trots. Zowel bij opdrachtgevers als inspectiebedrijven is meer dan 60% ervan overtuigd of zelfs zeer overtuigd dat het inspectieregister de kwaliteit van het inspectiewerk zal bevorderen. Minder dan 5% denkt dat dat niet zo is.

52% van de inspectiebedrijven  is overtuigd tot zeer overtuigd van nut en noodzaak van het inspectieregister. Opmerkelijk is dat dit percentage bij de opdrachtgevers veel hoger ligt. Maar liefst 75% van de opdrachtgevers is overtuigd tot zeer overtuigd van nut en noodzaak van het inspectieregister. Slechts 3% van de opdrachtgevers ziet het nut of de noodzaak er niet van in.

Voorgaande cijfers vormen uiteraard de basis tot de wil om het inspectieregister te gaan gebruiken. Meer opdrachtgevers dan inspectiebedrijven denken dat ze het register werkelijk gaan gebruiken. Van de opdrachtgevers weet 57% nu al zeker tot heel zeker dat ze het inspectieregister gaan gebruiken. Slechts 3% weet zeker dat ze het register niet gaan gebruiken.

We zijn erg blij met de resultaten van de evaluatie. Er zijn kritische noten en die hebben we u zonder enige aanpassing gemeld. Hierna geven we een reactie op enkele opmerkingen van deelnemers.

 

Inspectieomvang
De opzet van de overeenkomstgenerator voorziet in de mogelijkheid voor inspectiebedrijf en opdrachtgever om samen een geschikte inspectie-omvang te bepalen.

Sterren kun je niet kopen
Op de lezing is uitgelegd dat een ster betekent dat een inspectiebedrijf belooft een tool te gebruiken. Een opdrachtgever beoordeelt vervolgens of het inspectiebedrijf zich aan zijn belofte houdt.

De belofte houdt in dat je probeert om een doel te bereiken door gebruik te maken van een bepaald middel (een tool). Drie van die tools zijn gratis, en voor twee tools moet een abonnement worden afgesloten. Voor de duidelijkheid verwijzen wij u naar onderstaande tabel.

Alle tools (dus zowel de gratis als de betaalde tools) zijn ook los van het inspectieregister te benaderen en te gebruiken. Voor het adres van alle tools kiest u in het hamburgermenu van www.inspectieregister.nl onder de optie <waar staat een ster voor?>.

Scoop 8 en 10
Scoop 8 en 10 zijn geen normen maar certificatieregelingen. Daar bemoeit het inspectieregister zich niet mee omdat dat al in handen is van andere partijen. certificeren beschouwen wij als middel en niet als doel.

Het beslismodel helpt de gebruiker bij het kiezen tussen normen waarbij sprake is een onbedoelde aantasting van de rechtspositie van partijen bij een verkeerde keuze. Die onduidelijkheid zien wij vooralsnog alleen bij NEN 1010 en NEN 3140.

Screenen van beoordelingen
Beoordelingen worden niet door Elektroraad gescreend. Als een opdrachtgever onterecht laag oordeelt, ziet een inspectiebedrijf dat meteen omdat ze automatisch een email krijgen van elke beoordeling. Bij extreem slechte beoordelingen kan het inspectiebedrijf ons wel verzoeken om plaatsing van de beoordeling op te schorten. Wij kunnen echter niet voorkomen dat onterecht slechte beoordelingen enige tijd online zullen staan.

Flyer
Tijdens de lezing heeft Peter Treffers al toegezegd dat er een flyer zal komen die inspectiebedrijven kunnen gebruiken om hun klanten te informeren.

Wij willen nogmaals iedereen bedanken voor zijn/haar komst en hopen u tijdens een volgende lezing weer te mogen verwelkomen.

Ik heb een vraag

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.