Coronaprotocol

Elektroraad is gestart met de cursus 'Verder met NEN 4010'. Klik hier voor meer informatie.

Lezing: NEN 1010 en de wet
Uitslag Feit of Fabel januari 2024
Creatieve oplossingen nodig bij netcongestie
De nieuwe Omgevingswetgeving
Quickscan

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - ACTEER JIJ 'LUID EN DUIDELIJK'?

ACTEER JIJ 'LUID EN DUIDELIJK'?

Tijdens de lezing van 21 maart met de titel “Luid en Duidelijk” is het belang onderstreept van een goede communicatie en een juist handelend optreden van inspecteurs in vervolg op het constateren van gebreken.

Sommige gebreken in installaties lijden immers geen uitstel. Ze zijn zo gevaarlijk, dat ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan en/of dat er brand kan uitbreken. De verantwoordelijkheid van de inspecteur gaat dan verder dan het opstellen van een rapport: er moet worden gecommuniceerd met de opdrachtgever van uw opdracht en met de gebruiker van de installatie en er moet een maatregel worden getroffen die verwezenlijking van het gevaar voorkomt.

Een gevaarlijk gebrek moet onmiddellijk worden gemeld aan de opdrachtgever én aan de gebruiker van de installatie. Daarbij moeten deze personen worden doordrongen van de noodzaak dat het gebrek direct hersteld moet worden of dat een tijdelijke maatregel getroffen moet worden om het risico effectief af te wenden.

Naast de melding moet er een maatregel getroffen worden die voorkomt dat het gevaar, dat verband houdt met het gebrek, zich verwezenlijkt. Dat moet in overleg met de opdrachtgever. Het handelend optreden kan bestaan uit direct herstel van het gebrek of het nemen van een tijdelijke maatregel.

Blijft de inspecteur ten aanzien van de communicatie en het handelend optreden in gebreke, dan wordt deze vatbaar voor aansprakelijkheid. Dit risico is te beheersen met een juiste afstemming tussen de relevante (contract)stukken die bij het uitvoeren van de inspectie een rol spelen.  

Wil jij zekerheid of je goed beschermd bent tegen dit soort risico’s? Maak dan gebruik van onze quick-scan. Bij de quick-scan betrekken we de:

•             offerte,
•             inspectieovereenkomst,
•             algemene voorwaarden,
•             inspectierapport en
•             beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Met de resultaten van de quick-scan kan je met zekerheid je bedrijfsvoering inrichten om dit soort risico’s het hoofd te bieden. De investering voor het laten uitvoeren van de quick-scan bedraagt € 780,00. Interesse? Neem contact op met Armin van Vuure: Armin.van.Vuure@elektroraad.nl

Ik heb een vraag

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.