Ontwerp

Wat vinden klanten van de samenwerking met Elektroraad
Uitslag Feit of Fabel juli 2020
Webmodule ZZP (Zelfstandige Zonder Personeel) als oplossing voor contracteren met NEN 3140?
‘Actueel, juiste tekening, juiste plek’
Monteurs doen het opvallend goed bij onze online cursussen

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - De 10 meest gestelde vragen over NEN 3140

De 10 meest gestelde vragen over NEN 3140

Elektroraad Expertise krijgt veel vragen over het gebruik van NEN 3140. We verzamelde die 10 meest gestelde vragen en voorzagen die van antwoord. Voor de duidelijkheid en beknoptheid lieten we daarbij de nuance achterwege. Daarmee willen we echter niet suggereren dat nuance geen rol speelt.                        

Waar gaat NEN 3140 over?

NEN 3140 “Bedrijfsvoering Laagspanningsinstallaties” stelt eisen aan het opstellen van procedures in organisaties die zich bezig houden met de bedrijfsvoering van elektrisch installaties en elektrische arbeidsmiddelen op een manier die niet bedoeld of geschikt is voor leken.

De eisen van NEN 3140 hebben ten doel veilige werkomstandigheden te bewerkstelligen voor iedereen die bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties betrokken is.

Is het toepassen van NEN 3140 wettelijk verplicht?

Het toepassen van NEN 3140 is niet wettelijk verplicht.

Voor wie is NEN 3140 van belang?

NEN 3140 is van belang voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die werkzaamheden verrichten met elektrische risico’s.

Is NEN 3140 voor élke werkgever van belang?

NEN 3140 is niet voor elke werkgever van belang. De meeste werkgevers hebben uitsluitend werknemers in dienst die de elektrische installatie gebruiken zoals dat bedoeld is voor leken. Dergelijk gebruik valt niet onder het toepassingsgebied van NEN 3140.

Wat is een “installatieverantwoordelijke”?

NEN 3140 schrijft voor dat voor elke installatie een installatieverantwoordelijke moet worden aangewezen. De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering. Hij moet zich dus bezig houden met de veiligheid van de mensen die bij de bedrijfsvoering van de installatie betrokken zijn.

Moet elke installatie een installatieverantwoordelijke hebben?

Wanneer een installatie alleen maar gebruikt wordt door leken op een wijze die voor leken bedoeld is, is NEN 3140 niet van toepassing. Als NEN 3140 niet van toepassing is, wordt er dus ook geen installatieverantwoordelijke aangewezen.

Staat in NEN 3140 waar een inspectie uit moet bestaan?

Nee. In NEN 3140 staat alleen wie dat moet bepalen: de installatieverantwoordelijke. Zonder installatieverantwoordelijke dus geen NEN 3140 inspectie.

Waarom wordt NEN 3140 vaak in contracten genoemd?

De perceptie van de markt is dat door de aannemer het toepassen van NEN 3140 op te leggen, of hem tot installatieverantwoordelijke te maken, de aannemer daarmee een inspanningsverplichting ten aanzien van de conditie van de installatie heeft gekregen en dat daarmee tevens aansprakelijkheid gerelateerd aan de installatie bij de aannemer is komen te liggen. Men denkt: de installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de installatie. Die perceptie is fout.

Wat wordt er in formele zin geregeld?

In formele zin neemt een aannemer die zich verbindt NEN 3140 toe te passen een resultaatsverplichting ten aanzien van veilige arbeidsomstandigheden op zich.

Wat is het probleem?

Met een verwijzing naar NEN 3140 in een overeenkomst of naar de term “installatieverantwoordelijke” ligt niet vast tot welke inspanning de aannemer is verplicht.

Ik heb een vraag

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.