Coronaprotocol

Elektroraad is gestart met de cursus 'Verder met NEN 4010'. Klik hier voor meer informatie.

Lezing: NEN 1010 en de wet
Uitslag Feit of Fabel januari 2024
Creatieve oplossingen nodig bij netcongestie
De nieuwe Omgevingswetgeving
Quickscan

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - Het Omgevingsloket voor gevolgklasse 1 projecten

Het Omgevingsloket voor gevolgklasse 1 projecten

Op 1 januari 2023 treden de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking. In dit artikel leggen wij alvast uit wat u kunt verwachten.

Omdat werk aan een elektrische installatie (nieuwbouw of bijvoorbeeld uitbreiding) ook onder de nieuwe wet valt, is deze informatie ook voor u relevant. Niet alleen omdat het Bouwbesluit eisen stelt aan elektrische installaties. In de Omgevingswet worden ook eisen gesteld aan het energieverbruik van een gebouw, wat van invloed kan zijn op uw ontwerp.

De wet treedt stapsgewijs in werking. Voorlopig geldt de wet voor zogenaamde ‘gevolgklasse 1’ gebouwen. Dit zijn woningen (verbouw of nieuwbouw) en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Of een bouwproject valt onder gevolgklasse 1 zal per 1 januari a.s. kunnen worden nagegaan op de website www.omgevingsloket.nl [1].

Hoe gaat dit werken? Als het bouwproject valt onder de zogeheten gevolgklasse 1 dan moet de klant vóór die gaat bouwen een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Kwaliteitsborgers zijn per 1 januari te vinden via de website www.omgevingsloket.nl.

Wat doet de kwaliteitsborger? De kwaliteitsborger kijkt:

  • of het bouwplan aan de regels voldoet;
  • wat de risico’s zijn. De kwaliteitsborger maakt hiervoor een risicobeoordeling;
  • welke maatregelen moeten worden genomen om te zorgen dat uw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet. Deze controlemaatregelen worden vastgelegd in een zogenoemd borgingsplan. Dit plan wordt opgesteld door de kwaliteitsborger in samenwerking met de aannemer en (indien van toepassing) de architect en/of adviseur.

De melding van het bouwplan moet tezamen met het borgingsplan worden gedaan via www.omgevingsloket.nl, door de klant of door diens gemachtigde. De bouwmelding komt dan terecht bij de gemeente. De melding moet uiterlijk 4 weken voordat met de bouw worden gestart binnen zijn bij de gemeente. Bij de melding moet ook worden aangegeven welke kwaliteitsborger is gecontracteerd.

De kwaliteitsborger controleert tijdens de bouw of alles verloopt volgens de bouwtechnische regels. Hij meldt afwijkingen aan zijn klant. Die afwijkingen moeten dan worden gecorrigeerd. Als dit is gebeurd en het bouwproject aan alle regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring wordt samen met het dossier bevoegd gezag[2] als gereedmelding naar de gemeente gestuurd, door de klant of diens gemachtigde.

Twee weken na deze melding mag het bouwwerk in gebruik worden genomen. Het kan overigens zijn dat er op dat moment nog restwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, die dan de ingebruikneming niet in de weg mogen staan.

 


[1] Let op: de huidige website Omgevingsloket Online (OLO) bevat op het moment van verzending van deze nieuwsbrief (september 2022) nog geen informatie over de nieuwe procedure. U kunt daar bijvoorbeeld nog geen kwaliteitsborger op vinden. De nieuwe wet treedt immers pas in 2023 in werking.  Zie voor meer informatie over de wijzigingen in het Omgevingsloket: https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/olo-aim-dso/olo-dso-bedrijven-particulieren/

 

[2] Het dossier bevoegd gezag is iets anders dan het opleverdossier. Het (niet verplichte, zie daarover onze eerdere Nieuwsbrief) opleverdossier komt van de aannemer en is bestemd voor de eindgebruiker. Het dossier bevoegd gezag dient voor de gemeente om te kunnen handhaven op de verleende omgevingsvergunning. Zie voor een uitgebreide uitleg van de inhoud van het dossier bevoegd gezag het Webinar VNG WKB en het dossier bevoegd gezag.

Ik heb een vraag

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.