Coronaprotocol

Elektroraad is gestart met de cursus 'Verder met NEN 4010'. Klik hier voor meer informatie.

Lezing: NEN 1010 en de wet
Uitslag Feit of Fabel januari 2024
Creatieve oplossingen nodig bij netcongestie
De nieuwe Omgevingswetgeving
Quickscan

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - Inspectieregister telt al meer dan 50 leden

Inspectieregister telt al meer dan 50 leden

Er staan al meer dan 50 inspectiebedrijven en installatiebedrijven met een inspectie-afdeling in het Inspectieregister. Er wordt bovendien nog belangstelling getoond door andere inspectiebedrijven.

Bedrijven kiezen voor het Inspectieregister vanwege het commerciële en het juridische voordeel

 

Het commerciële voordeel

Het commerciële voordeel is dat opdrachtgevers gebruik maken van het inspectieregister om het inspectiebedrijf te selecteren dat het beste aansluit bij hun wensen. Als je niet in het register staat, vinden die opdrachtgevers jou niet.

Tijdens hoogconjunctuur hoeft dat geen probleem te zijn. Er is toch werk zat! Maar om ook in tijden waarin het economisch wat minder gaat zichtbaar te zijn, moet je er nu al voor zorgen dat je goed zichtbaar bent in het inspectieregister.

 

Het juridische voordeel

Het inspecteren van elektrische installaties is een vak met een aantal juridische valkuilen. Die valkuilen kunnen zowel het inspectiebedrijf als hun opdrachtgevers veel schade berokkenen. En dan komt het goed uit als je bijgestaan wordt door een specialist.

Het grensvlak van de elektrotechniek met het Nederlands recht is het specialisme van Elektroraad. Om inspectiebedrijven en hun klanten van dienst te zijn hebben juristen en technici van Elektroraad zes tools ontwikkeld die de rechtspositie van inspectiebedrijven en hun klanten sterk verbeteren.

Met een vermelding in het inspectieregister belooft het inspectiebedrijf haar klanten om met één of meer van deze zes tools te werken. De klant weet daardoor waar hij aan toe is.

Om te voorkomen dat een inspectiebedrijf het gebruik van een tool wel belooft maar niet nakomt, hebben we voor klanten een mogelijkheid opgenomen om een recensie aan het inspectiebedrijf te geven. Door positieve recensies komt een inspectiebedrijf hoger in de ranking te staan en valt daardoor meer op.

Welke tools zijn er te kiezen?

Alle tools dragen bij aan de rechtszekerheid van inspectiebedrijf en klant. Door alle zes de tools te gebruiken bereikt het bedrijf maximale rechtszekerheid. Maar natuurlijk kan een inspectiebedrijf ook slechts een deel van de tools kiezen.

Inspectiemethode

Het is in de inspectiemarkt gebruikelijk om NEN 3140 toe te passen bij de inspectie van bestaande installaties. Vaak is dat geen goede keuze en is inspectie volgens NEN 1010 passender. Elektroraad heeft een beslismodel ontwikkeld om tot een verantwoorde keuze te komen. Het beslismodel biedt een eenvoudige online invuloefening die voor iedereen gratis toegankelijk is via www.elektroraad-expertise.nl/beslismodel/

 

Inspectieovereenkomst

Met de tweede tool kan een inspectiebedrijf – geheel geautomatiseerd – een inspectieovereenkomst genereren. De content van deze overeenkomstgenerator is door een jurist gevuld en wordt ook door een jurist actueel gehouden.

Om gebruik te kunnen maken van de overeenkomstgenerator moet een abonnement worden afgesloten. De overeenkomstgenerator is te vinden via: https://elektroraad-expertise.nl/abonnement-vereist/

 

Risicoclassificatie

Als een inspecteur een gebrek vindt aan de installatie, zal hij dit melden aan zijn klant. Zijn klant zal ook willen weten wat het risico is dat gepaard gaat met het gebrek. Daarvoor kan de derde tool worden gebruikt: het ERC. Met deze tool kan heel gebruiksvriendelijk een risico worden gelinkt aan het gevonden gebrek. De tool wordt elke week actueel gehouden door specialisten op technisch en juridisch vlak. Het ERC is voor iedereen gratis toegankelijk via www.erc.nu

 

Onderbouwing gebreken

Er zijn inspectiebedrijven die het niet genoeg vinden om hun opdrachtgevers te vertellen dat er een gebrek in zijn installatie zit. Zij willen ook kunnen uitleggen WAAROM dit als een gebrek moet worden aangemerkt. Vaak wordt dat gedaan door te melden welke bepaling van NEN 1010 wordt geschonden door het gebrek. Omdat NEN 1010 erg dik en weinig toegankelijk is, heeft Elektroraad een tool ontwikkeld om inspectiebedrijven daarmee te helpen: ERC-Premium. Dit is een uitbreidingsmodule op ERC (ERC-Premium) en bevat van ruim 200 gebreken een uitgebreide onderbouwing. Om gebruik te kunnen maken van ERC-Premium moet een abonnement worden afgesloten. Een voorbeeld van ERC-Premium is te vinden op https://www.elektroraad-classificatie.nl/voorbeeld

 

Handelend optreden

Inspectiebedrijven zijn geneigd om gebreken die zij tijdens hun inspectie vinden, te melden aan hun opdrachtgever. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat dit lang niet altijd genoeg is. Soms moet het gebrek ook aan anderen worden gemeld om te voorkomen dat het inspectiebedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade of letsel. Bovendien blijkt uit de jurisprudentie dat het heel belangrijk is in welke bewoording het gebrek en het eventuele risico onder de aandacht van de klant wordt gebracht. Wat beveel je hem bijvoorbeeld aan?

Om inspectiebedrijven daarmee te helpen, heeft Elektroraad een aanvulling op ERC ontwikkeld: de tool ‘handelend optreden’. Om gebruik te kunnen maken van ERC-Premium moet een abonnement worden afgesloten. Eén abonnement op ERC-Premium geeft toegang tot beide uitbreidingsmodules. Een voorbeeld van ERC-Premium is te vinden op https://www.elektroraad-classificatie.nl/voorbeeld

 

Arbitrage

Als een klant niet tevreden is over de prestaties van het inspectiebedrijf, zal hij verhaal willen halen. Met de laatste tool belooft het inspectiebedrijf haar klant om Elektroraad te accepteren als arbiter. Eventuele arbitrage zal door een jurist van Elektroraad worden gedaan conform de Wet op de arbitrage.

Arbitrage wordt gefactureerd aan de aanvrager en zal dus in het algemeen voor het inspectiebedrijf gratis zijn.

 

Hoe weet mijn klant welke tools ik gebruik?

Dat kan hij zien aan de vermelding van het inspectiebedrijf in www.inspectieregister.nl. De tools zijn in het register terug te vinden als sterren. Neem zelf even een kijkje. Het spreekt voor zich.

 

Wat kost deelname aan het inspectieregister?

Van de zes tools zijn er drie gratis toegankelijk. Inschrijving in het register zelf is kosteloos. Dat betekent dus dat je met maximaal drie sterren helemaal gratis in het inspectieregister kunt staan.

Voor de overige drie sterren moeten er maximaal twee abonnementen worden afgesloten. De prijs van deze twee abonnementen is in totaal ca. € 1.000,00 per jaar (exclusief btw).

Heb je nog vragen? Bel of mail dan gerust naar Elektroraad. We helpen je graag verder.

 

 

Ik heb een vraag

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.