Evaluatieverslag 3e editie lezing 'Risico-inschatting bij inspecties
Uitslag Feit of Fabel januari 2018
Eerste examens nieuwe inspectiecursus
Derde lezing 'Risico-inschatting bij inspecties'
NEN 8012 niet aangewezen maar toch verplicht?

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - Uitslag Feit of Fabel maart 2017

Uitslag Feit of Fabel maart 2017

ANTWOORD: 

Nee, dat is niet het geval. Wel is het zo dat NEN 1010 naar NEN 8012 verwijst, maar de manier waarop dat gebeurt, kan niet worden beschouwd als een verplichting tot toepassing van NEN 8012.

Het juiste antwoord op de stelling isfabel. 
 

Onderbouwing van het antwoord

In NEN 1010 staan bepalingen en opmerkingen (voorheen toelichtingen genoemd). Uiteraard hebben opmerkingen een andere functie dan bepalingen, want anders zou het onderscheid geen doel hebben. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat eisen worden opgenomen in bepalingen en adviezen of toelichtingen in opmerkingen. De verwijzing naar NEN 8012 staan in opmerkingen en daarvoor geldt dus  het ‘toelichtende’ principe.

Bovendien is NEN 8012 te vinden is in de lijst met informatieve verwijzingen van NEN 1010 en niet in de lijst met normatieve verwijzingen. Hieruit blijkt dus een zekere vrijblijvendheid.
Hiermee bedoelen we overigens niet te beweren dat de toepassing van alle normen die wél in de lijst met normatieve verwijzingen staan, wettelijk verplicht is.

Het feit dat NEN 1010 de toepassing van NEN 8012 niet afdwingt, wil niet zeggen dat NEN 8012 nooit verplicht is. Naar verwachting zal de norm binnenkort in het Bouwbesluit verplicht worden gesteld. Bovendien kan naleving van de norm privaatrechtelijk (bijvoorbeeld in een overeenkomst) worden afgedwongen.

Ik heb een vraag