Ontwerp

Elektroraad verwelkomt drie nieuwe collega's
Elektroraad op de landelijke televisie
Kennisochtend 'Overeenkomstgenerator'
Uitslag Feit of Fabel maart 2019
NEN 4010: een heel bruikbare norm

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - Uitslag Feit of Fabel maart 2019

Uitslag Feit of Fabel maart 2019

 

ANTWOORD: 

Het juiste antwoord op de stelling is: feit.

 

Onderbouwing van het antwoord
Dat antwoord is te ontlenen aan tabel 41.1 in combinatie met bepaling 411.3.2.2 van NEN 1010.

Toelichting

Uit de bepaling moet worden afgeleid dat eindgroepen met contactdozen moeten voldoen aan de uitschakeltijden zoals te vinden zijn in tabel 41.1. De grenswaarde van 32 A speelt hierbij geen rol. Die grenswaarde is alleen bedoeld voor eindgroepen zonder contactdozen.

Vervolgens moet in tabel 41.1 eerst worden gekeken naar wat NEN 1010 verstaat onder U0. Deze uitleg staat in de tabel zelf. U0 blijkt de spanning tussen fase en aarde te zijn. In het voorbeeld is die spanning 230 V.

Daarna lees je in de juiste kolom de maximale uitschakeltijd van 0,4 s af.

De stelling gaat ook uit van 0,4 s zodat we de conclusie trekken dat de stelling een feit is.

Ik heb een vraag