Coronaprotocol

Elektroraad is gestart met de cursus 'Nieuw in NEN 1010:2020'. Klik hier voor meer informatie.

Klant aan het woord
Onze collega John van Schoonhoven aan het woord
Hogere harmonischen, maar dan toegankelijk
Uitslag Feit of Fabel september 2022
UPDATE: Webmodule ZZP; oplossing voor contracteren met NEN 3140?

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - Uitslag Feit of Fabel maart 2022

Uitslag Feit of Fabel maart 2022

ANTWOORD: 

Het juiste antwoord is feit.
 

Onderbouwing van het antwoord

Dat antwoord is te ontlenen aan bepaling 522.8.10 en 522.8.10.1 van NEN 1010:2020. In de Europese bepaling 522.8.10 staat:

“In de grond gelegde kabels, buizen of kokers moeten ofwel zijn beschermd tegen mechanische beschadiging, ofwel op zodanige diepte ingegraven liggen dat het risico op dergelijke beschadiging minimaal is. (…)”.

Deze bepaling bevat de volgende keuzemogelijkheid:

  1. Je beschermt de kabel tegen mechanische beschadiging; of
  2. Je graaft de kabel dermate diep in dat de kans op beschadiging minimaal is.

De Nederlandse bepaling 522.8.10.1 geeft hierop de volgende aanvulling:

“Kabels buiten gebouwen moeten op een sleufdiepte van ten minste 0,5 m zijn gelegd. (…)”.

De conclusie die op grond van deze beide bepalingen moet worden getrokken is dat als een kabel op een diepte van minimaal 50 cm ligt, er niet in aanvullende bescherming tegen mechanische beschadiging hoeft te worden voorzien.
Dit is één van de belangrijke wijzigingen in NEN 1010 ten opzichte van NEN 1010:2015.

Ik heb een vraag

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.