Coronaprotocol

Elektroraad is gestart met de cursus 'Verder met NEN 4010'. Klik hier voor meer informatie.

Lezing: NEN 1010 en de wet
Uitslag Feit of Fabel januari 2024
Creatieve oplossingen nodig bij netcongestie
De nieuwe Omgevingswetgeving
Quickscan

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - Uitslag Feit of Fabel maart 2021

Uitslag Feit of Fabel maart 2021

 

ANTWOORD: 

Het juiste antwoord op de stelling is: feit.
NEN 1010:2015 is niet van toepassing op schrikdraadinstallaties.
 

Onderbouwing van het antwoord

Om erachter te komen of NEN 1010 nu wel of niet van toepassing is op schrikdraadinstallaties, is redelijk eenvoudig. NEN 1010 omschrijft dit namelijk in het toepassingsgebied. Met andere woorden, er wordt benoemd waar NEN 1010 op van toepassing is en waar niet. In bepaling 11.3 staat dat NEN 1010 niet van toepassing is op elektrische schrikdraadinstallaties.

Het is vervolgens wel van belang om te weten wat er onder een schrikdraadinstallatie wordt verstaan. Waar begint en eindigt de schrikdraadinstallatie?

Een schrikdraadinstallatie bestaat uit een samenstel van elektrisch materieel, leidingen en bijbehoren van leidingen aangesloten op een spanninggever. Een spanninggever is een toestel dat is bestemd voor het periodiek afgeven van elektrische pulsen aan een daarop aangesloten schrikdraadinstallatie. Dit geheel vormt de schrikdraadinstallatie. En hierop is NEN 1010 dus niet van toepassing. De groep waarop de spanninggever is aangesloten moet dan wel weer voldoen aan NEN 1010.

De schrikdraadinstallatie moet overigens wel voldoen aan een ‘eigen’ norm. Dit is NEN 5237. Wil je dus weten waar de schrikdraadinstallatie aan moet voldoen, dan moet je die norm hanteren.

Ik heb een vraag

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.