Uitslag Feit of Fabel januari 2018
Eerste examens nieuwe inspectiecursus
Derde lezing 'Risico-inschatting bij inspecties'
NEN 8012 niet aangewezen maar toch verplicht?
NIVRE punten voor deelname aan gratis lezing 'Risico-inschatting bij inspecties'.

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - Uitslag feit of fabel mei 2017

Uitslag feit of fabel mei 2017

ANTWOORD: 

De eis van dubbele ophanging geldt niet voor verlichtingsarmaturen.

Het juiste antwoord op de stelling isfeit. 

Onderbouwing van het antwoord

Bepaling 718.512.3 van NEN 1010:2015 stelt dat vast aangesloten opgehangen materieel met een gewicht van meer dan 5 kg moet zijn bevestigd met een aanvullende onafhankelijk ophangsysteem.

Hoofdstuk 718 geldt in de nieuwe norm voor ruimten met een publieke functie en bedrijfsgebouwen. Een bioscoopzaal valt daaronder. Op grond hiervan zou de stelling een fabel zijn. In de stelling staat immers dat verlichtingsarmaturen NIET dubbel hoeven te worden bevestigd.

In de hiervoor genoemde bepaling staat echter ook: “Deze eisen zijn niet van toepassing op verlichtingsarmaturen, hierop is 718.559 van toepassing. Die verwijzing is fout want dat had 559.5.2 moeten zijn.

De dubbele ophanging geldt dus voor materieel met uitzondering van verlichtingstoestellen. Daarom is de stelling een feit.

Ik heb een vraag