Ontwerp

Update - De Wet Kwaliteitsborging komt er aan!
Battle of forms – strijd der voorwaarden!
Snap je een schema als je de symbolen begrijpt?
Corona? Thuiscursus van Elektroraad!
Meer verstand van verzekeren

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - Uitslag Feit of Fabel september 2017

Uitslag Feit of Fabel september 2017

ANTWOORD: 

Ja, dat is het geval. Er zijn wel uitzonderingen maar die zijn niet van toepassing op de stelling.

Het juiste antwoord op de stelling is dus: feit.

 

Onderbouwing van het antwoord

In rubriek 514 van NEN 1010:2015 staan enkele bepalingen over de aanduiding van geleiders. In bepaling 514.3.1.1 staat kernachtig verwoord welke eisen er aan de nul worden gesteld. Er staat: “Nulleidingen (..) moeten over de gehele lengte worden aangeduid met de kleur blauw”. Dit is de hoofdregel.

Toch blijken er uitzonderingen te bestaan. Sommige eenaderige kabels zijn niet in blauw leverbaar. Ook multikabels hebben veelal geen blauwe ader. Als de kabel dus minder dan twee of meer dan vijf aders heeft, moet soms van de hoofdregel  worden afgeweken. Er bestaan zelfs gevallen waarin de aanduiding in het geheel weggelaten mag worden (zie bepaling 514.3.8 van NEN 1010:2015).

De hoofdregel is echter ALTIJD van toepassing op kabels met twee tot en met vijf aders. Dat is te vinden in bepaling 514.3.4 van NEN 1010:2015 in combinatie met de daarin genoemde bijlage 51.C.

In aanmerking genomen dat de stelling uitging van een vieraderige sterkstroomkabel is er geen reden om af te wijken van de hoofdregel. De nul moet in dit geval dus altijd blauw zijn.

Ik heb een vraag

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.