Coronaprotocol

Elektroraad is gestart met de cursus 'Nieuw in NEN 1010:2020'. Klik hier voor meer informatie.

NEN 4010, het geheime wapen voor de elektrotechnicus
Uitslag Feit of Fabel maart 2022
Vertraging in tijden van corona en oorlog
Klant aan het woord
Veel wijzigingen in NEN 1010

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - Uitslag Feit of Fabel september 2018

Uitslag Feit of Fabel september 2018

ANTWOORD: 

Het juiste antwoord op de stelling is: fabel.

 

Onderbouwing van het antwoord

In rubriek 421 van NEN 1010 staat dat het wordt aanbevolen om vlamboogdetectie toe te passen voor eindgroepen in houten gebouwen. Het is dus een aanbeveling en geen eis. 

Toelichting

Het gaat in de stelling over het toepassen van vlamboogdetectie. Dit vind je terug in bepaling 421.7 van NEN 1010. Hier staat dat het wordt aanbevolen om bijzondere maatregelen te nemen om te bescherming tegen de effecten van vlambogen in eindgroepen in een aantal specifieke situaties. Afgezien van enige nuance vertalen we deze bijzondere maatregelen met een toestel voor vlamboogdetectie.

Deze aanbeveling geldt voor de in de bepaling opgesomde gevallen. Eén daarvan is  op plaatsen waar brandbare materialen zijn gebruikt voor de constructie, bijvoorbeeld een houten gebouw. Een houten gebouw heeft namelijk een hoger risico bij vlambogen. Daarom wordt er extra bescherming tegen vlambogen aanbevolen door middel van vlamboogdetectie.

Wat opvalt is dat het om een aanbeveling gaat. Er is dus niet zonder meer een verplichting om deze bepaling na te leven. De bedoeling van deze bepaling is dan ook om die aanbeveling, als het ware, door te geven aan de eigenaar van de elektrische installatie. Hierdoor wordt hij gewezen op het hogere risico van de effecten van vlambogen en kan hij een keuze maken om vlamboogdetectie toe te laten passen.

Ik heb een vraag

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.