Coronaprotocol

Elektroraad is gestart met de cursus 'Verder met NEN 4010'. Klik hier voor meer informatie.

Lezing: NEN 1010 en de wet
Uitslag Feit of Fabel januari 2024
Creatieve oplossingen nodig bij netcongestie
De nieuwe Omgevingswetgeving
Quickscan

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - UPDATE: Webmodule ZZP; oplossing voor contracteren met NEN 3140?

UPDATE: Webmodule ZZP; oplossing voor contracteren met NEN 3140?

Alweer meer dan een jaar geleden is de Pilot ‘Webmodule ZZP’ waarover Elektroraad u eerder informeerde[1] formeel geëindigd. Voor onze branche, waarin veel overeenkomsten worden gesloten voor onderhoud en inspecties van installaties, vaak op basis van NEN 3140, is de webmodule erg interessant.

Stel, je wilt als opdrachtgever en ZZP’ers een klus in een overeenkomst gieten. Dat kan gaan om onderhoud of inspectie van een installatie. De webmodule kan dan worden gebruikt  om de overeenkomst te checken. De module geeft de opdrachtgever het antwoord op de vraag of loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen. Als je de webmodule eerlijk (!) gebruikt krijg je daarover dan zekerheid.

Als de module definitief is geworden – en dat is op het moment van verschijnen van dit artikel NIET zo – zou de uitkomst ‘geen dienstbetrekking’ tot een opdrachtgeversverklaring leiden, die de opdrachtgever de zekerheid geeft dat hij te maken heeft met een zelfstandige.

Die zekerheid is ook hard nodig. Klussen in de sfeer van aanneming van werk, opdrachten en inhuur lijken namelijk in juridisch opzicht zoveel op elkaar, dat de fiscus snel overtuigd is van de noodzaak tot het innen van een naheffing omdat het om een arbeidsovereenkomst gaat.

**BW betekent Burgerlijk Wetboek

In zijn algemeenheid kun je stellen dat de aanwezigheid van een gezagsverhouding het grote verschil maakt tussen (a) de arbeidsovereenkomst enerzijds en (b) opdrachten en aanneming anderzijds.[2] Dat klinkt eenvoudiger dan het is (voor de durfal: lees de tekst hieronder bij de tweede noot maar eens)

De uitkomsten van de Pilot Webmodule ZZP zijn interessant en ze zijn te vinden onder de link Uitslag pilot Webmodule ZZP. U kunt de module overigens nog steeds gebruiken; hij is te vinden op het Ondernemingsplein van de Kamer van Koophandel (zie Webmodule ZZP). Inmiddels is een nieuw kabinet aangetreden, dat het antwoord op de vraag moet geven hoe opdrachtgevers, werknemers en zelfstandigen eenvoudiger met elkaar zaken kunnen doen. Elektroraad heeft gevraagd naar de planning hiervan. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van het antwoord…

Voor onze branche is dit ook erg relevant. Het is bijvoorbeeld spannend of installatieverantwoordelijkheid zoals bedoeld in NEN 3140, in juridisch opzicht gezag meebrengt. Of dat je onbedoeld andere dingen regelt. Bijvoorbeeld dat artikel 7:658 BW, waarin staat dat de werkgever aansprakelijk is voor schade die diens personeel lijdt, van toepassing wordt. En weet je eigenlijk wel wat je contracteert als je bijvoorbeeld een NEN 3140 inspectie uitvraagt?

Beheer met Beleid

Elektroraad heeft voor dit doel een cursus ontwikkeld: Beheer met Beleid. De cursus is speciaal gericht op beheerders bij wie de vraag opkomt of zij NEN 3140 van toepassing moeten verklaren in hun onderhoudscontract of inspectieovereenkomst, of dat ze beter eerst even kunnen nadenken. En bij dat nadenken helpt Elektroraad natuurlijk graag!

Overeenkomstengenerator

Overigens: goed contracteren van inspectieklussen doet u met onze overeenkomstgenerator. Zie overeenkomstgenerator.

 


[2] Voor juristen: het instructierecht van de opdrachtgever en de feitelijk verstrekte opdrachten en instructies aan de opdrachtnemer, brengen slechts een nadere bepaling van de verlangde prestaties mee waarmee nog geen sprake is van een ‘gezagsverhouding’, zoals kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst (Hoge Raad 18 december 1991, nr. 27 532, ECLI:NL:HR:1991:ZC4848). Ook bij de afbakening tussen de overeenkomst tot aanneming van werk en de arbeidsovereenkomst is de aanwezigheid van een gezagsverhouding het onderscheidende element (Prof. mr. M.A.M.C. van den Berg, Asser/Van den Berg 5-IIIC 2007/21).

 

Ik heb een vraag

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.