Coronaprotocol

Elektroraad is gestart met de cursus 'Nieuw in NEN 1010:2020'. Klik hier voor meer informatie.

Klant aan het woord
Onze collega John van Schoonhoven aan het woord
Hogere harmonischen, maar dan toegankelijk
Uitslag Feit of Fabel september 2022
UPDATE: Webmodule ZZP; oplossing voor contracteren met NEN 3140?

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - Update Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb)

Update Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb)

*Update: 1 maart 2022

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is uitgesteld door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot (tenminste) 1 januari 2023. In maart a.s. wordt hierover meer bekend gemaakt door de minister.

Als het goed is zal in maart ook de Regeling Kwaliteitsborging voor het Bouwen worden bekend gesteld, waarin meer duidelijk wordt gemaakt hoe de uitvoering van de wet gaat werken. Interessant is dat de opleidingseisen aan kwaliteitsborgers in de ontwerp-regeling zijn afgezwakt.

Origineel bericht:

Elektroraad heeft u al een aantal keren geïnformeerd over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, de Wkb. De wet gaat op 1 juli dit jaar in.

Er is in de afgelopen tijd veel te doen geweest over het zogenaamde opleverdossier. De Wkb eist dat aannemers zowel bij nieuwe als lopende contracten een opleverdossier moeten overhandigen. Dit opleverdossier bevat "gegevens en bescheiden die volledig inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst door de aannemer en de te dien aanzien uitgevoerde werkzaamheden"[1].

Via een lobby is bij de Minister van Binnenlandse Zaken onder de aandacht gebracht dat dit voor lopende contracten erg onhandig was. De minister heeft nu besloten dat het opleverdossier alleen te laten zal gelden voor contracten die na 1 juli 2022 worden afgesloten.

Wat bevat het opleverdossier[2]? In ieder geval:

  • tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties en een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk.
  • gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

De minister zal regelen dat de verplichting tot het overleggen van het opleverdossier alleen geldt voor nieuwe contracten, gesloten ná inwerkingtreding van artikel 7:757a BW. De minister zal ervoor zorgen dat artikel 7:757a BW naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt.

Elektroraad zal u de komende tijd over de ontwikkelingen bij dit onderwerp op de hoogte houden.


[1] Zie artikel 7:757a van het Burgerlijk Wetboek. Let op: dit wetsartikel geldt nog niet, zie hierna.

[2] Het opleverdossier wordt wel consumentendossier genoemd. Deze naam is erg verwarrend, omdat ook bij zakelijke opdrachtgevers een opleverdossier worden overhandigd.

Ik heb een vraag

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.