Ontwerp

Home - Opleidingen

Opleidingen

Online cursus: Leren van fouten voor elektrotechnici
Online cursus: Instructie voor voldoende onderrichte personen
Online cursus: Instructie voor vakbekwaam persoon
Online cursus: Beheer met beleid
Inspectie volgens NEN 1010
Herhalingsdag Verder met NEN 1010
Opfriscursus NEN 1010 (niveau 4)
Inspectie volgens NEN 1010 voor monteurs
Van NEN 1010 naar NEN 4010 voor ontwerpers
Van NEN 1010 naar NEN 4010 voor monteurs
Aarding en vereffening volgens NEN 1010
Basiscursus hogere harmonischen
Elektroraad Risicoclassificatie
Herhalingscursus voor inspecteurs
Instructie voor de werk- en installatieverantwoordelijke
Instructie voor vakbekwaam persoon
Instructie voor voldoende onderrichte personen
Technisch Nederlands (e-learning)
Instructie coronaprotocol Elektroraad
(Her)examen Inspectie volgens NEN 1010
(Her)examen Verder met NEN 1010
(Her)examen online cursus: Leren van fouten voor elektrotechnici
Herexamen online cursus: Instructie voor voldoende onderrichte personen
Herexamen online cursus: Instructie voor vakbekwaam persoon